Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Система надає можливість студентам підготуватись до екзамену та провести його

Методи продаж товарів і послуг

Тренінг “Методи продаж товарів і послуг”

Дводенний семінар для фахівців у сфері маркетингу і продажу

Чому важливий цей тренінг

Щорічно мільйони працівників в усьому світі беруть участь у тренінгах по розвитку навичок і умінь, зв'язаних з їхньою роботою. І в цьому плані Україна – не виключення.

Компанії очікують побачити вимірні зміни в тому, як їхні співробітники працюють, будують свої взаємини, і наскільки вони здатні до нововведень після того, як їх «надихнув» тренер. Якщо тренера наймали для того, щоб він ознайомив співробітників з новими прийомами в сфері продажу, то, цілком природно, керівництво компанії буде очікувати збільшення обсягу продажу.

Для того щоб зрозуміти дійсні потреби клієнта і запропонувати послуги і товари, що цілком відповідають його запитам, необхідні як талант, так і глибоке розуміння цільового ринку і відповідних механізмів продажу, прийнятних для такого ринку. Головна задача цього дводенного семінару полягає в тому, щоб виробити в учасників розуміння й озброїти їх інструментами, необхідними для продажу товарів і послуг.

По завершенню цього тренінгу учасники зможуть:

 1. Розробляти стратегії прориву, що цілком відповідають особливостям ринку, в умовах якого вони працюють, і характеру наданих послуг.
 2. Визначити роль торговельного персоналу компанії в процесі створення цінності для споживачів.
 3. Розробити основні рішення, які необхідно прийняти для організації управління торговельним апаратом фірми.
 4. Знати, як відбувається підбір штату продавців і його структуру.
 5. Знати, як компанії приймають на роботу, відбирають і навчають торговельних працівників.
 6. Описати, яким чином компанії винагороджують працю продавців, здійснюють контроль їхньої діяльності й оцінюють ефективність роботи.
 7. Зрозуміти і використовувати у своїй роботі базові прийоми по застосуванню наступних маркетингових підходів:
 • «Холодний візит»
 • Маркетинг за допомогою розсилок
 • Прямі продажі
 • Телемаркетинг
 • Інноваційний маркетинг
 1. Встановити позитивну взаємодію з покупцями на робочому місці.
 2. Розрізняти елементи ефективного двостороннього міжособистісного спілкування.
 3. Організовувати ефективний зворотний зв'язок.
 4. Бути асертивними з іншими.
 5. Дати визначення невербальної комунікації.
 6. Довідатися про потенційний вплив на покупців невербальної комунікації.
 7. Ефективно використовувати невербальні сигнали для досягнення і поліпшення задоволеності покупців.
 8. Знати ефект, що стать і культура чинять на комунікацію.
 9. Знати переваги поведінки, орієнтованої на покупця.
 10. Створювати орієнтований на покупця імідж через використання невербальних сигналів.

Хто повинний прослухати курс:

Дійсний курс розрахований на професійних менеджерів або осіб, зацікавлених у збільшенні продажу у рамках ринку товарів і послуг.

План тренінгу і графік роботи

День перший
Вступна частина, тренер, матеріали курсу, учасники: 9:00
Тема I: Ключі до проникнення на ринок товарів і послуг
 • Маркетинг - створення цінностей та обмін ними.
 • Нужди, потреби, запити.
 • Товари та послуги.
 • Споживча цінність.
9:20
Перерва на каву 11:00
Тема II: Методи й інструменти маркетингу в сфері продаж
 • Маркетинговий комплекс: товар, ціна, просування, місце.
 • Обмін, угоди та відносини.
 • Ринки.
 • Види маркетингової діяльності.
 • Зовнішнє маркетингове середовище.
 • Внутрішнє маркетингове середовище.
11:20
Обід 13:00
Тема III: Управління маркетином, його значення для зростання продаж
 • Контроль та регулювання попиту.
 • Створення взаємовигідних відносин зі споживачем.
 • П'ять концепцій управління маркетингом, яку вибрати для збільшення прибутків?
  • Концепція вдосконалення виробництва.
  • Концепція вдосконалення товару.
  • Концепція інтенсифікаціїї комерційних зусиль.
  • Концепція маркетингу.
  • Концепція соціально-етичного маркетингу.
 • Інноваційний маркетинг.
14:00
Перерва на каву 15:40
Тема IV: Особистий продаж і керування збутом
 • Торговий агент. Що таке хороший продавець?
 • Роль служби збуту.
 • Менеджмент служби збуту.
 • Структура служби збуту.
 • Підбор штату продавців і його структура.
 • 72 питання, що задають при проведенні інтерв'ю з кандидатами на посаду торговельного агента.
 • Телемаркетинг.
16:00
Завершення і підведення підсумків 17:30
День другий
Тема V: Система планування, контролю та оцінки роботи торгового персоналу
 • Постановка задач торговому персоналу.
 • Чотири системи оплати праці торгового персоналу. Недоліки та переваги.
 • Посадова інструкція, положення про оплату праці торговельного агента на ринку товарів і послуг.
 • Оцінка діяльності торгового персоналу.
 • Звіти про контакти.
 • Порівняння результатів діяльності окремих торгових агентів.
9:00
Перерва на каву 11:00
Тема VI: Принципи особистої продажі
 • Процес особистої продажі.
 • Етапи процесу продажі.
  • Пошук і оцінка покупця.
  • Підготовка до контакту.
  • Контакт.
  • Презентація і демонстрація.
  • Подолання суперечностей.
  • Заключний етап - підписання контракту.
 • Супроводження угоди.
11:20
Обід 13:00
Тема VII: Двостороння комунікація
 • Задачі, які необхідно вирішувати при комунікації.
 • Позитивна вербальна комунікація.
 • Неасертивна й асертивна поведінка продавця.
14:00
Перерва на каву 15:40
Тема VIII: Невербальна комунікація при обслуговуванні покупців
 • Канали передачі почуттів.
 • Сфера невербальної поведінки:
  • Мова тіла.
  • Голосові сигнали.
  • Зовнішній вигляд.
  • Просторові сигнали.
  • Сигнали навколишнього середовища.
  • Різні сигнали.
 • Непродуктивна поведінка.
16:00
Завершення і підведення підсумків 17:30

У процесі тренінгу будуть використані видаткові матеріали (анкети, буклети, практичні рекомендації), будуть проводитися рольові ігри, тести, прослухуватися аудіо записи, виконуватися самостійні завдання.

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього