Введіть своє прізвище, ім'я

Тест «Економічна теорія» - екзамен

Перелік запитань

Кафедра фундаментальних економічних дисциплін

ЗАПИТАННЯ 1
Чи всі підприємства, незалежно від форми власності повинні зберігати свої кошти в установах банків?
так; всі, крім акціонерних товариств ні, кожне підприємство має право зберігати свої кошти там, де вважає за потрібне це стосується тільки підприємств споживчої кооперації та державних
ЗАПИТАННЯ 2
Фінансова звітність підприємства призначена для користування
внутрішніх і зовнішніх споживачів тільки для зовнішніх користувачів тільки для користування на підприємстві для узагальнення інформації декількох споріднених підприємств
ЗАПИТАННЯ 3
Як у бухгалтерському обліку відображається подання претензії постачальнику за невідповідну якість товарів?
Дт 374 Кт281 Дт 374 Кт 631 Дт 374 Кт 974 Дт 974 Кт 31
ЗАПИТАННЯ 4
Як у бухгалтерському обліку відображається списання коштів, використаних підзвітною особою менеджером на відрядження?
Дт 92 Кт 372 Дт 372 Кт 93 Дт 23 Кт 372 Дт 66 Кт 372
ЗАПИТАННЯ 5
Якими бухгалтерськими записами відображають реалізацію будівель підприємства?
Дт 377 Кт 742, Дт 131 Кт 103, Дт 972 Кт 103, Дт 742 Кт 641 Дт 361 Кт 742, Дт 103 Кт 131, Дт 641 Кт 742 Дт 742 Кт377, Дт 131 Кт 103, Дт 972 Кт 641 Дт 40 Кт 103, Дт 131 Кт 103
ЗАПИТАННЯ 6
Як у бухгалтерському обліку відображається видача короткострокового векселя в національній валюті, виданого постачальнику за отримані раніше товари?
Дт 631 Кт 622 Дт 621 Кт 311 Дт 631 Кт 621 Дт 301 Кт 511
ЗАПИТАННЯ 7
Як в обліку відображається видача з каси авансу підзвітній особі на відрядження?
Дт 372 Кт 301 Дт 372 Кт 282 Дт 372 Кт 92 Дт 92 Кт 372
ЗАПИТАННЯ 8
Якими бухгалтерськими записами відображають ліквідацію будівель внаслідок їх повного зносу?
Дт 103, Кт 976 Дт 103 Кт 131 Дт 132 Кт 101 Дт 976 Кт 103
ЗАПИТАННЯ 9
Як в обліку відображаються перерахування коштів в іноземній валюті з поточного рахунка на акредитив?
Дт 314 Кт 312 Дт 301 Кт 312 Дт 685 Кт 312 Дт 601 Кт 521
ЗАПИТАННЯ 10
Як в обліку відображається погашення заборгованості тачальнику-неризиденту з поточного рахунка в іноземній валюті?
Дт 632 Кт 312 Дт 601 Кт 312 Дт 361 Кт 312 Дт 377 Кт 332
ЗАПИТАННЯ 11
Як в обліку відображається надходження коштів, присуджених арбітражним судом за раніше пред'явленими претензіями?
Дт 631 Кт 372 Дт 311 Кт 374 Дт 301 Кт 375 Дт 374 Кт 311
ЗАПИТАННЯ 12
Акредитив:
форма безготівкових розрахунків підприємств, яка запобігає виникненню простроченої заборгованості; форма готівкових розрахунків; цінна бумага, за якою власник отримує дивіденди форма кредиту
ЗАПИТАННЯ 13
Що таке акцепт?
згода на оплату або гарантування оплати грошових, товарних і розрахункових документів; один з видів розрахункових документів різновид непрямого податку це інша назва векселя
ЗАПИТАННЯ 14
Яким документом оформлюється надходження готівки в касу?
прибутковим касовим ордером; об'явою на внесок готівки видатковим касовим ордером дорученням
ЗАПИТАННЯ 15
Власний капітал підприємства - це
кошти, сформовані засновниками і прибуток кошти на термін, визначений угодою, позичені у банку матеріальні оборотні активи основні засоби підприємства
ЗАПИТАННЯ 16
В якому розділі балансу відображається залишок за рахунком 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків":
2 розділ активу 3 розділ активу 1 розділ пасиву 2 розділ пасиву
ЗАПИТАННЯ 17
Чи має право підприємство розрахуватись готівкою з одним постачальником в сумі 4000 грн. впродовж 1 доби:
має право виконати таку операцію може виконати розрахунки готівкою, якщо має відповідний патент ні в якому разі не може, бо порушує чинне законодавство може в меж їх 3000 грн. в один день з одним постачальником
ЗАПИТАННЯ 18
Ви вважаєте фінансовий облік:
самостійною частиною бухгалтерського обліку окремим видом обліку відокремленим підрозділом аналізу різновидом автоматизованого обліку
ЗАПИТАННЯ 19
Як в обліку відображається нарахування одноразової премії за високі досягнення у виробничій діяльності працівникам малого підприємства (з використанням рахунків 8 класу):
Дт 301 Кт 443 Дт 812 Кт 661 Дт 901 Кт 301 Дт 23 Кт 661
ЗАПИТАННЯ 20
Як в обліку відображається внесення в касу суми відшкодування матеріальних збитків винними особами:
Дт 301 Кт 372 Дт 301 Кт 375 Дт 374 Кт 301 Дт 301 Кт 377
ЗАПИТАННЯ 21
Як в обліку відображається здача готівки з каси підприємства в банк?
Дт 393 Кт 301 Дт 661 Кт 301 Дт 311 Кт 301 Дт 375 Кт 301
ЗАПИТАННЯ 22
Як в обліку відображається перерахування з поточного рахунка внесків за соціальним страхуванням?
Дт 652 Кт 311 Дт 685 Кт 501 Дт 652 Кт 301 Дт 641 Кт 311
ЗАПИТАННЯ 23
Як в обліку відображається одержання авансу від покупців, товар яких буде відвантажений в наступному місяці:
Дт 311 Кт 681 Дт 301 Кт 631 Дт 681 Кт 311 Дт 63 Кт 311
ЗАПИТАННЯ 24
Якими бухгалтерськими записами відображається в обліку реалізація товарів оптовими підприємствами?
Дт 282 Кт 361, Дт 285 Кт 361 Дт 361 Кт 282, Дт 361 Кт285 Дт 361 Кт 282, Дт 361 Кт285, Дт 361 Кт 641 Дт 361 Кт 702, Дт 702 Кт 641, Дт 902 Кт281
ЗАПИТАННЯ 25
Бухгалтерський стандарт:
це стандартні вимоги до методів і процедур ведення, бухгалтерського обліку форма організації бухгалтерського обліку вид розрахунків з підприємствами форма фінансової звітності
ЗАПИТАННЯ 26
Для чого використовують вексель:
для обліку грошових коштів для розрахунків з дебіторами, якщо заборгованість до 1000 грн для розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами, кредиторами, якщо заборгованість 2000 грн.; для оплати заборгованості при відсутності коштів на поточному рахунку три згоді обох сторін.
ЗАПИТАННЯ 27
На підставі якого документу отримують готівку з розрахункового рахунка для виплати заробітної плати працівникам?
доручення грошового чека; письмової заяви отримувача документа, який засвідчує особу отримувача
ЗАПИТАННЯ 28
Фінансова звітність - це ...
це бухгалтерська звітність підприємств малого бізнесу це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період це управлінська звітність для внутрішніх користувачів це звітність про розрахунки з бюджетом
ЗАПИТАННЯ 29
Яку форму розрахунків застосовують при розрахунках з підприємствами - постачальниками:
акцептну чеками з лімітованих чекових книжок ту форму, яка вказана у договорі акредитивну
ЗАПИТАННЯ 30
Що таке безнадійна дебіторська заборгованість відповідно до П(С) БО № 10:
поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності заборгованість, яка не признана судом до сплати яка не може бути сплачена через відсутність винуватця заборгованість, за якою минув термін сплати
ЗАПИТАННЯ 31
На якому рахунка ведеться облік за авансами виданими?
372 371 361 681
ЗАПИТАННЯ 32
Власний капітал підприємства відповідно до П(С) БО "Баланс" - це:
частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань; кошти на термін, визначений угодою, позичені в банку отриманий підприємством прибуток основні кошти підприємства
ЗАПИТАННЯ 33
Поняття податковий кредит пов'язано:
з Законом України "Про податок на додану вартість" з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" з Указом Президента "Про платників та порядок сплати акцизного збору"
ЗАПИТАННЯ 34
Як в обліку відображається повернення в касу невикористаних підзвітних сум:
Дт 301 Кт 372 Дт 301 Кт 374 Дт 301 Кт 375 Дт 311 Кт 333
ЗАПИТАННЯ 35
В акціонерному товаристві формування статутного капіталу учасниками відображається
Дт 46 Кт 40 Дт 685 Кт 40 Дт 683 Кт 46 Дт 791 Кт 46
ЗАПИТАННЯ 36
Як в обліку відображається внесення в касу матеріально-відповідальною особою суми по відшкодуванню матеріального збитку:
Дт 301 Кт 375 Дт 301 Кт 375, Дт 69 Кт 746 Дт 301 Кт 375, Дт 285 Кт 791 Дт 301 Кт 375, Дт 375 Кт794
ЗАПИТАННЯ 37
Облікова політика підприємства - це:
сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності форма організації обліку форма взаємодії підприємства і податкових органів форма організації управлінського обліку на підприємстві
ЗАПИТАННЯ 38
Клас 6 "Поточні зобов'язання" плану рахунків пов'язаний
зі звітом про фінансові результати з III розділом активу балансу з примітками до звітів з IV і V розділами пасиву балансу
ЗАПИТАННЯ 39
Необоротні активи:
матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року немонетарні активи, які не мають матеріальної форми активи, які утримуються для подальшого продажу всі активи, що не є оборотними. Вкладення підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців
ЗАПИТАННЯ 40
На якому рахунка ведеться облік довгострокових векселів виданих в національній валюті:
рахунок 512 рахунок 14 рахунок 162 рахунок 511
ЗАПИТАННЯ 41
Амортизації відповідно до П(С) БО № 7 підлягають
основні засоби виробничого призначення основні засоби невиробничого призначення матеріальні активи вартістю більше 500 грн матеріальні активи, які утримують для використання у процесі виробництва, здійснення соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року
ЗАПИТАННЯ 42
За рахунок якях джерел списуються відсотки за банківськими кредитами
витрати підприємства статутний капітал; прибуток нерозподілений резервний капітал
ЗАПИТАННЯ 43
Вкажіть джерело покриття витрат, пов'язаних зі здачею виторгу через підприємство зв'язку:
витрати підприємства прибуток поточного року за рахунок завідуючого магазином за рахунок підприємства зв'язку
ЗАПИТАННЯ 44
Яким первинним документом оформляється закупівля сільськогосподарської продукції у населення на ринку:
прибуткова накладна рахунок-фактура прибутковий ордер закупівельний акт
ЗАПИТАННЯ 45
Як в обліку відображається нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим поточним ремонтом основних засобів роздрібного торговельного підприємства?
Дт 93 Кт 661 Дт 23 Кт 661 Дт 94 Кт 661 Дт 92 Кт 661
ЗАПИТАННЯ 46
Що є базою для оподаткування податком на додану вартість на виробничих підприємствах:
обсяг реалізованої продукції різниця між фактичною собівартостю продукції і ціною реалізації фактична собівартість продукції запланований рівень рентабельності, включений до собівартості реалізованої продукції
ЗАПИТАННЯ 47
За рахунок яких коштів проводиться оплата рекламних послуг, пов'язаних зі збутом готової продукції виробничим підприємством:
витрат майбутніх періодів адміністративних витрат витрат на збут за рахунок покупців продукції, яка рекламується
ЗАПИТАННЯ 48
Чи має право підприємство зберігати в касі готівку, одержану для виплати заробітної плати більше 3-х робочих днів?
має право не має права не має права, але може зберігати депоновані суми не має права, але може це робити за спеціальним дозволом банку
ЗАПИТАННЯ 49
Чи відображається на балансі орендодавця і на якому рахунку сума основних засобів, які передані в оперативну оренду:
так, на рахунку 10 так, на рахунку 01 так, на рахунку 713 ні
ЗАПИТАННЯ 50
Поточна дебіторська заборгованість - це:
дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником; сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу сума дебіторської заборгованості з вирахуванням резерву сумнівних боргів
ЗАПИТАННЯ 51
Грошові документи - це
кошти, внесені в каси банків, для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства документи, які знаходяться в касі підприємства - поштові марки, марки гербового збору, сплачені путівки до санаторіїв, пансіонатів й інші грошові кошти в касі підприємства грошові кошти на розрахунковому рахунка в банку
ЗАПИТАННЯ 52
Чистий доход підприємства (платника ПДВ) представляє собою
виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) позареалізаційні доходи сукупність всіх доходів, отриманих підприємством протягом звітного періоду доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків
ЗАПИТАННЯ 53
Яким документом оформляється видача грошей з каси на витрати по відрядженню
видаткового касового ордеру посвідчення на відрядження письмового розпорядження керівника про відрядження особистою заявою робітника з проханням видати гроші на відрядження
ЗАПИТАННЯ 54
Відвантажені товари покупцю-нерезиденту на суму 180000 грн.
Дт 362 Кт 702 - 180000, Дт 702 Кт641 - 30000 Дт 362 Кт 702 - 180000 Дт 371 Кт702 - 180000 Дт371 Кт702 - 180000, Дт643 Кт641 - 30000
ЗАПИТАННЯ 55
Поточні зобов'язання - це ...
короткострокові фінансові зобов'язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання балансу; короткострокові зобов'язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання пробного балансу; фінансові зобов'язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання пробного балансу; фінансові зобов'язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання балансу
ЗАПИТАННЯ 56
До поточних зобов'язань належать
грошові кошти на рахунках в банку, короткострокові векселі, дивіденди до сплати, отримані авансові платежі, доходи майбутніх періодів короткострокові векселі, дивіденди до сплати, отримані авансові платежі, доходи майбутніх періодів, довгострокові інвестиції короткострокові векселі, дивіденди до сплати, отримані авансові платежі, доходи майбутніх періодів, заборгованість з заробітної плати короткострокові векселі, дивіденди до сплати, отримані авансові платежі, доходи майбутніх періодів, довгострокові інвестиції, заборгованість з заробітної плати.
ЗАПИТАННЯ 57
Поточні зобов'язання оцінюються за ...
сумою погашення відстрочкою платежу первісною вартістю справедливою вартістю
ЗАПИТАННЯ 58
Придбання товарів з відстрочкою платежу - це ...
короткострокові інвестиції купівля в кредит процес закупівлі процес реалізації
ЗАПИТАННЯ 59
Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначається ...
первинних документах колективному договорі наказі про облікову політику господарському договорі
ЗАПИТАННЯ 60
Для обліку поточних зобов'язань по розрахунках з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матаріальні цінності, виконані роботи і надані послуги призначено рахунок:
38 36 63 68
ЗАПИТАННЯ 61
Скільки субрахунків має рахунок 63?
4 2 3 6
ЗАПИТАННЯ 62
Яку назву має субрахунок 632?
"Розрахунки з іноземними постачальниками" "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" "Розрахунки з іноземними підрядчиками"; "Розрахунками за авансами виданими"
ЗАПИТАННЯ 63
На підставі яких документів ведуться розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядчиками?
накладних, податкових накладних, внутрішніх накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, платіжних вимог; накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, актів прийнятих робіт накладних, податкових накладних, внутрішніх накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень податкових накладних, внутрішніх накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, платіжних вимог
ЗАПИТАННЯ 64
Надпис уповноваженої особи на рахунку, який засвідчує згоду оплатити його, називається
авізо акредитив оплачено акцепт
ЗАПИТАННЯ 65
Що складається при виявленні недостачі або дефекту товару від іноземного постачальника?
рекламаційний акт претензійний акт акт недостачі та дефектів накладна на повернення
ЗАПИТАННЯ 66
Які документи призначені для оформлення перерахунку коштів постачальникам?
платіжне доручення, акредитив, ВОК, ПОК платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВОК платіжне доручення, акредитив, ПОК, інкасо платіжне доручення, акредитив, інкасо
ЗАПИТАННЯ 67
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Оприбутковано від постачальника необоротні активи":
Дт 20 Кт 63 Дт 15 Кт 63 Дт 23 Кт 63 Дт 11 КТ 63
ЗАПИТАННЯ 68
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору":
Дт 20 Кт 63 Дт 374 Кт 63 Дт 63 Кт 374 Дт 20 Кт 374
ЗАПИТАННЯ 69
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Відображено вартість послуг, наданих підприємству постачальником у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань":
Дт 948 Кт 63 Дт 47 Кт 63 Дт 63 Кт 47 Дт 15 Кт 63
ЗАПИТАННЯ 70
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Погашення заборгованості перед постачальниками за рахунок векселя одержаного":
Дт 63 Кт 34 Дт 63 Кт 36 Дт 34 Кт 63 Дт 63 Кт 50
ЗАПИТАННЯ 71
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Зараховано розрахунки по раніше виданим авансам":
Дт 63 Кт 34 Дт 371 Кт 63 Дт 63 Кт 52 Дт 63 Кт 371
ЗАПИТАННЯ 72
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Виданий вексель в погашення заборгованості перед постачальником":
Дт 63 Кт 34 Дт 51 Кт 63 Дт 63 Кт 51 Дт 63 Кт 52
ЗАПИТАННЯ 73
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай":
Дт 63 Кт 41 Дт 371 Кт 63 Дт 63 Кт 46 Дт 63 Кт 40
ЗАПИТАННЯ 74
Поставка матеріальних цінностей від постачальника до пред'явлення розрахункового документу, на підставі якого здійснюється оплата називається ..
напівпоставленою невідфактурованою недопоставленою; не має спеціальної назви
ЗАПИТАННЯ 75
Обліковим регістром по рахунку 63 є:
журнал № 3 відомість № 3 та аналітичний журнал журнал № 1 відомість № 1 та аналітичний журнал
ЗАПИТАННЯ 76
На якому рахунку ведеться облік розрахунків за кредитами банків, строк яких не перевищує 12 місяців з дати балансу?
61 50 60 51
ЗАПИТАННЯ 77
Яку назву має субрахунок 603?
"Прострочені позики в національній валюті"; "Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті"; "Короткострокові кредити банків у національній валюті" "Відстрочені короткострокові кредити у національній валюті валюті".
ЗАПИТАННЯ 78
Для обліку прострочених короткострокових позик в національній валюті призначено субрахунок:
603 605 601 501
ЗАПИТАННЯ 79
Обліковим регістром для обліку по рахунку 60 призначено:
журнал № 5 журнал № 3 відомість № 5 немає правильної відповіді
ЗАПИТАННЯ 80
Де в Балансі відображається сальдо по рахунку 60?
4 розділ пасиву 1 розділ пасиву 2 розділ активу не відображається
ЗАПИТАННЯ 81
Рахунок 61 призначено для обліку:
одержаних короткострокових кредитів банку поточних зобов'язань, переведених зі складу довгострокових при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу поточних зобов'язань, переведених зі складу довгострокових при настанні строку погашення їх дебітором одержаних короткострокових і довгострокових позик банку
ЗАПИТАННЯ 82
Інформація про поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями узагальнюється в
журналі № 5 журналі № 1 журналі № 3 аналітичній зведеній відомості за кожним кредитором
ЗАПИТАННЯ 83
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Видано вексель в забезпечення заборгованості перед постачальником":
Дт 62 Кт 63 Дт 62 Кт 311 Дт 63 Кт 62 Дт 36 Кт 62
ЗАПИТАННЯ 84
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Списано заборгованість за короткостроковими векселями виданими по закінченню терміну позовної давності":
Дт 311 Кт 62 Дт 62 Кт 311 Дт 717 Кт 62 Дт 62 Кт 717
ЗАПИТАННЯ 85
Методологічні засади формування, оцінювання і визначення у бухгалтерському обліку інформації про доходи визначаються П(С)БО:
15 16 1 17
ЗАПИТАННЯ 86
Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципами:
нарахування та відповідності доходів і витрат відображення доходів і витрат автономності доходів і витрат нарахування та автономності доходів
ЗАПИТАННЯ 87
Принцип відповідно до якого результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яих вони відносяться називається принципом:
відповідності визнання; нарахування автономності.
ЗАПИТАННЯ 88
Що визнається доходом?
сума попередньої оплати продукції отримане цільове фінансування надходження від первинного розміщення цінних паперів суми авансу в рахунок оплати продукції
ЗАПИТАННЯ 89
Зменшення валового доходу на суми економічних елементів, що визначені законодавчо - це..
чистий дохід прибуток чистий прибуток дохід від реалізації
ЗАПИТАННЯ 90
Визначений дохід від реалізації продукції
не коригується на величину сумнівної дебіторської заборгованості коригується на величину сумнівної дебіторської заборгованості є чистим прибутком підприємства не зменшується на суму непрямих податків
ЗАПИТАННЯ 91
Цільове фінансування не визнається доходом
того періоду в якому виникла дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінансуванням доки немає підтвердження, що воно буде отримане, і підприємство виконає умови такого фінансування доки немає підтвердження, що воно буде отримане за будь якого випадку
ЗАПИТАННЯ 92
Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю називається:
основною операційною іншою неопераційна
ЗАПИТАННЯ 93
Діяльність з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовими еквівалентів грошових коштів називається:
звичайною операційною інвестиційною фінансовою
ЗАПИТАННЯ 94
Які класи рахунків призначено для обліку доходів підприємства?
7 та 8 7 8 7 та 9
ЗАПИТАННЯ 95
Який рахунок призначено для обліку доходів пов'язаних з інвестиційною діяльністю?
74 72 73 немає правильної відповіді
ЗАПИТАННЯ 96
Рахунок 75 призначено для обліку доходів, що виникли внаслідок:
операційних курсових різниць надзвичайних подій операційної діяльності страхової діяльності
ЗАПИТАННЯ 97
Дані по рахунку 70 відображаються в журналі:
3 5 6 1
ЗАПИТАННЯ 98
Вкажіть бухгалтерське проведення: "Відображено суму на яку покупцю пред'явлено розрахункові документи за реалізовану продукцію":
Дт 36 Кт 70 Дт 70 Кт 36 Дт 30 Кт 70 Дт 70 Кт 641
ЗАПИТАННЯ 99
До яких доходів належать доходи від відшкодування раніше списаних активів?
операційних інших операційних звичайних надзвичайних
ЗАПИТАННЯ 100
Фінансовий та управлінський облік:
використовують інформацію винятково про минулі події; мають однакову мету; використовують одну інформаційну систему; мають вестися всіма бухгалтерами.
ЗАПИТАННЯ 101
Порядок ведення управлінського обліку:
регламентується Міністерством фінансів України; визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів; описано у податковому законодавстві; встановлюється керівником підприємства.
ЗАПИТАННЯ 102
Переплетена система обліку передбачає:
позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності; кореспонденцію рахунків фінансового та управлінського обліку; окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі рахунків; відсутність рахунків виробничого обліку.
ЗАПИТАННЯ 103
Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку не передбачають:
конфіденційності; незалежності; компетентності; об'єктивності.
ЗАПИТАННЯ 104
Курс з управлінського обліку є складовою професійної сертифікації, яку здійснює:
Аудиторська палата України; Українське товариство фінансових аналітиків; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; жодна відповідь не є правильною.
ЗАПИТАННЯ 105
Найбільшою професійною організацією фахівців з управлінського обліку є:
Привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великобританії; Інститут управлінських бухгалтерів США; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; Інститут сертифікованих громадських бухгалтерів США.
ЗАПИТАННЯ 106
Зародження управлінського обліку припадає на:
початок 19 століття; початок 20 століття; кінець 19 століття; середина 20 століття.
ЗАПИТАННЯ 107
У західних компаніях управлінський облік звичайно перебуває у веденні:
аналітика; контролера; скарбника; бухгалтера - аналітика.
ЗАПИТАННЯ 108
Інтегрована система обліку передбачає:
періодичний облік запасів; безперервний облік запасів; контрольні рахунки виробничого обліку; контрольний рахунок фінансового обліку.
ЗАПИТАННЯ 109
Невичерпані витрати відображаються в:
пасиві балансу; звіті про фінансові результати; активі балансу; не відображаються в фінансовій звітності.
ЗАПИТАННЯ 110
Витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації називаються:
витратами звітного періоду; виробничою собівартістю; витратами на продукцію; собівартістю придбання.
ЗАПИТАННЯ 111
Які з перелічених витрат належать до прямих матеріальних витрат в хлібопеченні:
заробітна плата робітників, борошно, сіль; борошно, сіль, амортизація обладнання; амортизація обладнання, вартість сертифікатів; борошно, сіль, цукор.
ЗАПИТАННЯ 112
Конверсійні витрати - це...
виробничі накладні витрати; витрати на обробку сировини для перетворення її на готовий продукт; основні та накладні витрати; всі виробничі витрати.
ЗАПИТАННЯ 113
Витрати, що становлять різницю між кількома рішеннями називаються:
нерелевантні; маржинальні; диференціальні; альтернативні.
ЗАПИТАННЯ 114
Альтернативні витрати - це ...
вигода, яка втрачається при відмові від альтернативного рішення; витрати на виробництво додаткової одиниці продукції; витрати, що потребують сплати грошей; витрати, на які менеджер не може впливати.
ЗАПИТАННЯ 115
Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції називаються:
середніми; альтернативними; маржинальними; релевантними.
ЗАПИТАННЯ 116
Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення називаються:
нерелевантні; дійсні; контрольовані; релевантні.
ЗАПИТАННЯ 117
Характер реагування витрат на зміну у діяльності підприємства - це ...
фактор витрат; зміна витрат; поведінка витрат; моделювання витрат;
ЗАПИТАННЯ 118
Витрати, що залишаються незмінними в разі зміни обсягу діяльності називаються:
змішаними; змінними; постійними; прямопропорційними.
ЗАПИТАННЯ 119
Що покладено в основу розподілу витрат на постійні і змінні?
напівпостійні витрати; дискреційні витрати; поведінка витрат; релевантний діапазон.
ЗАПИТАННЯ 120
Витрати розмір яких визначає керівник підприємства і які не мають прямого зв'язку зі змінами поточної діяльності називаються:
дискреційними; технологічними; дійсними; обов'язковими постійними.
ЗАПИТАННЯ 121
Який вигляд має функція витрат?
y = bx + c; y = a + bx; y = a + bx + c; y = bx.
ЗАПИТАННЯ 122
Що належить до методів визначення функції витрат?
технологічний, регресійний, математичний; технологічний, метод вищої - нижчої точки, регресійний; технологічний, візуального пристосування, економічний; технологічний, математичний, економічний.
ЗАПИТАННЯ 123
Метод визначення функції витрат на підставі припущення, що змінні витрати є різницею між загальними витратами за найвищого і найнижчого рівнів діяльності називається:
метод вищої - нижчої точки; регресійний; візуального пристосування; аналіз вищих рахунків.
ЗАПИТАННЯ 124
Які критерії доцільно використовувати для правильного вибору серед функцій витрат?
економічної правдоподібності, хорошої пристосованості, мінімалізації витрат; значимості незалежних змінних величин, хорошої пристосованості, економічної правдоподібності; економічної правдоподібності, співставності даних, мінімізації витрат; хорошої пристосованості, мінімізації витрат, максимізації прибутку.
ЗАПИТАННЯ 125
Калькулювання - це ...
предмет або сегмент діяльності; система виробничого обліку; процес визначення собівартості певного об'єкту витрат; вибір відповідної системи калькулювання продукції.
ЗАПИТАННЯ 126
Система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об'єктів витрат називається:
система виробничого обліку; система накопичення витрат; калькулювання; система калькулювання продукції.
ЗАПИТАННЯ 127
Відношення суми непрямих витрат до загальної величини бази розподілу - це ...
ставка розподілу накладних витрат; ставка розподілу непрямих витрат; ставка розподілу спільних витрат; калькулювання фактичних витрат.
ЗАПИТАННЯ 128
Єдина ставка розподілу накладних витрат може застосовуватись за умов:
виробництва однорідної продукції однакової складності; відсутності обслуговуючих підрозділів; розподілу витрат між підрозділами; широкого асортименту виробляємої продукції.
ЗАПИТАННЯ 129
До методів розподілу витрат належать:
одночасного розподілу та розподілу по замовленням; прямого і послідовного розподілу; прямого і одноелементного розподілу; розподілу взаємних послуг і цеховий розподіл.
ЗАПИТАННЯ 130
Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв'язання системи рівнянь - це метод ...
послідовного розподілу; розподілу взаємних послуг; одночасного розподілу; прямого розподілу.
ЗАПИТАННЯ 131
Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого їхні витрати списуються безпосередньо на витрати виробничих підрозділів - це метод ...
одночасного розподілу; послідовного розподілу; паралельного розподілу; прямого розподілу.
ЗАПИТАННЯ 132
Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого підрозділу підлягають розподілу послідовно, щодо кожного з них - це метод ...
послідовного розподілу; розподілу взаємних послуг; одночасного розподілу; прямого розподілу.
ЗАПИТАННЯ 133
Метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого підрозділу підлягають розподілу послідовно, з урахуванням взаємних послуг - це метод ...
послідовного розподілу; розподілу взаємних послуг; одночасного розподілу; прямого розподілу.
ЗАПИТАННЯ 134
Калькулювання за замовленнями - це ...
система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або за окремою партією виробів; система калькулювання собівартості продукції на основі обліку за кожним індивідуальним виробом або за окремою партією виробів; система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва; система калькулювання на основі обліку витрат за кожним виробом, окремою партією виробів або окремим постачальником.
ЗАПИТАННЯ 135
Система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва - це ...
калькулювання за процесами і замовленнями; калькулювання за процесами; калькулювання за замовленнями; попроцесне калькулювання.
ЗАПИТАННЯ 136
Метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх виробничих витрат - це ...
калькулювання змінних і постійних витрат; калькулювання змінних витрат; калькулювання повних витрат; калькулювання виробничої собівартості.
ЗАПИТАННЯ 137
Різниця між доходом від продажу продукції та змінними витратами підприємства - це ...
прибуток; маржинальний прибуток; релевантний дохід; маржинальний дохід.
ЗАПИТАННЯ 138
Аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" - це метод ...
системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства; системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства з метою визначення оптимальної структури витрат; системного дослідження взаємозв'язку обсягу діяльності та прибутку підприємства з метою визначення оптимальної структури витрат; обсяг продажу за якого доходи повністю дорівнюють витратам.
ЗАПИТАННЯ 139
Обсяг продажу за якого маржинальний дохід дорівнює загальним постійним витратам називається:
маржинальним обсягом продажу; точкою беззбитковості; чистим обсягом продажу; графіком беззбитковості.
ЗАПИТАННЯ 140
Структура системи, функції елементів системи, вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому, мета й обмеження системи та її окремих елементів, це:
Функції інформаційної системи; Принципи побудови системи; Елементи системи; Компоненти інформаційної системи.
ЗАПИТАННЯ 141
Інформація, це:
Відомості, повідомлення про будь-яку діяльність, подію тощо; Відомості, повідомлення , що дають можливість керувати підприємством; Відомості про будь-яку діяльність підприємства, що дають можливість ним керувати; Будь - яке повідомлення або відомості про будь-яку діяльність, які дають можливість скласти уявлення про стан підприємства.
ЗАПИТАННЯ 142
Технічний, інформаційний, технологічний, математичний, організаційний, правовий види забезпечення, це:
Комп’ютерна частина інформаційної системи; Правова частина інформаційної системи; Забезпечуюча частина інформаційної системи; Функціональна частина інформаційної системи.
ЗАПИТАННЯ 143
Сукупність елементів, які працюють разом під час виконання завдання., це:
Система; Інформаційна система; Оперативна система; Інформаційна група.
ЗАПИТАННЯ 144
Сукупність інформації, методів, моделей; технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а також спеціалістів, які виконують обробку інформації і приймають управлінські рішення в межах підприємства, це:
Система підприємства; Інформаційна система підприємства; Комп’ютерна інформаційна система підприємства; Комп’ютерна система підприємства.
ЗАПИТАННЯ 145
Який основний критерій поділу інформаційних систем за класифікацією професора М.Г. Білухи:
Технічні засоби перетворення інформації; Рівень автоматизації процесів управління на підприємстві; Сфера застосування ІС; Централізація обробки економічної інформації.
ЗАПИТАННЯ 146
Організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає, надає дані, це:
Економічна система; Економічна інформаційна система; Інформаційна система; Система.
ЗАПИТАННЯ 147
Інформаційно - пошукові та довідкові, інформаційно-керуючі, системи підтримки прийняття рішень, це класифікація інформаційних систем за:
Ступенем централізації обробки інформації; Сферою діяльності; Ступенем інтеграції функцій; Рівнем автоматизації процесів управління.
ЗАПИТАННЯ 148
Розклад термінів складання, подання й опрацювання первинних документів, реєстрації облікових даних, проходження інших стадій облікового процесу, це:
Документообіг; Графік документообігу; Графік обробки документів; Графік складання звітності.
ЗАПИТАННЯ 149
Сукупність усіх даних і програм, які використовуються в автоматизованій системі незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення, це:
Інформація в автоматизованій системі; Інформація в інформаційній системі; Відомості в системі управління; Інформація в комп’ютерній системі.
ЗАПИТАННЯ 150
Результати порушення прав захисту інформації в автоматизованих системах, це:
Витік, втрата, підробка, блокування інформації, порушення роботи АС; Витік, втрата, підробка, блокування інформації; Витік, підробка, блокування інформації, порушення роботи АС; Витік, втрата, підробка інформації, порушення роботи АС.
ЗАПИТАННЯ 151
Режим доступу до інформації, це:
Передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації; Передбачений правовими нормами порядок доступу до інформації; Порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації; Передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, обробки, поширення, накопичення і зберігання інформації.
ЗАПИТАННЯ 152
Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією, це:
Право працювати з інформацією; Право використовувати інформацію для власних розробок; Право власності на інформацію; Право змінювати інформацію.
ЗАПИТАННЯ 153
Види документообігу, це:
Офісний, підрозділовий, адміністративний; Офісний, підрозділовий, спільний, адміністративний; Офісний, підрозділовий, адміністративний, корпоративний; Офісний, спільний, адміністративний.
ЗАПИТАННЯ 154
Види маршрутів документів при комп’ютерній системі документообігу, це:
Жорсткий, гнучкий, послідовний, паралельний; Жорсткий, гнучкий, послідовний, паралельний, прямий; Жорсткий, гнучкий; Послідовний, паралельний.
ЗАПИТАННЯ 155
Сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованої системи, які користуються інформацією, це:
Обмеження права доступу до інформації; Захист інформації; Захист інтересів власника інформації; Захист інтересів користувачів інформації.
ЗАПИТАННЯ 156
Чи може бути інформація об’єктом володіння, користування чи розпорядження та не бути об’єктом права власності?
Так; Ні; Так, в окремих випадках; Ні, в окремих випадках.
ЗАПИТАННЯ 157
Інформація, що обробляється в АС, права власників цієї інформації та власників АС, права користувача, це:
Суб’єкти захисту; Предмети захисту; Об’єкти захисту; Методи захисту.
ЗАПИТАННЯ 158
Система методів і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки інформації на основі застосування обчислювальної техніки, це:
Технологія перетворення інформації Інформаційні технології Технологія обробки інформації Інформаційні технології перетворення інформації
ЗАПИТАННЯ 159
Здатність за запитом генерувати інформаційний продукт; засоби доставки цього інформаційного продукту в зручний час і в зручній для користувача формі, це:
Ознаки інформаційних технологій Ознаки пошукових технологій Характеристики КСБО Ознаки інформаційних систем
ЗАПИТАННЯ 160
Світова розподілено глобальна мережа, фактично вона складається з великої кількості взаємодіючих комп’ютерних мереж різного рівня, це:
Internet LAN-мережі WАN-мережі Extranet
ЗАПИТАННЯ 161
Комплекс взаємопов’язаних технічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення облікової інформації, це:
Комп’ютер Сервер Технічне забезпечення комп’ютерних систем Апаратне забезпечення комп’ютерних систем
ЗАПИТАННЯ 162
Засоби обчислювальної техніки; периферійне обладнання; засоби автоматичного зчитування даних; торговельне обладнання; засоби управління технологічними та виробничими процесами; комунікаційне обладнання; апаратура передачі та обміну даними; мережеве обладнання, це:
Компоненти технічного забезпечення комп’ютерних систем Компоненти програмного забезпечення комп’ютерних систем Компоненти серверного забезпечення комп’ютерних систем Компоненти обчислювального забезпечення комп’ютерних систем
ЗАПИТАННЯ 163
Забезпечують відображення інформації, що зберігається в табличних процесорах, БД й окремих локальних файлах у вигляді дво- або тривимірних графіків типу колової діаграми, лінійних графіків та ін., це:
Інформаційні технології ілюстрованої графіки Інформаційні технології комерційної графіки Інформаційні технології кольорової графіки Інформаційні технології бухгалтерської графіки
ЗАПИТАННЯ 164
Призначені для обслуговування задач картографії, оформлення наукових розрахунків, що містять хімічні, математичні та інші формули, це:
Інформаційні технології ілюстрованої графіки Інформаційні технології комерційної графіки Інформаційні технології наукової графіки Інформаційні технології бухгалтерської графіки
ЗАПИТАННЯ 165
Система інформаційних об'єктів (статей, документів, сторінок), з'єднаних між собою спрямованими зв'язками, що утворюють мережу, це:
Гіпертекст Гіпермедіа Мультимедіа Мультитекст
ЗАПИТАННЯ 166
На що орієнтовано гіпертекстову технологію :
На прискорення пошуку інформації На вдосконалення роботи з інформацією На оброблення інформації не замість людини, а разом із нею На оброблення інформації замість людини
ЗАПИТАННЯ 167
Інтерактивна технологія, що забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відео зображенням, анімацією, текстом і звуковим рядом, це:
Гіпертекст Гіпермедіа Мультимедіа Мультитекст
ЗАПИТАННЯ 168
Технологія відображення неструктурованого вільно нарощуваного знання, це:
Гіпертекстові технології Технології робочого стола Мультимедійні технології Мережеві технології
ЗАПИТАННЯ 169
Підключений до мережі комп’ютер, що надає її користувачам певні послуги:
робоча станція локальний ПК сервер адміністративний ПК
ЗАПИТАННЯ 170
Для чого використовують в глобальній мережі протоколи шифрування, електронні підписи, брандмауери, для:
інформаційної безпеки; запобігання несанкціонованого переміщення даних між локальною мережею підприємства та глобальною мережею для шифрування даних підприємства інформаційної безпеки, запобігання несанкціонованого переміщення даних між локальною мережею підприємства та глобальною мережею
ЗАПИТАННЯ 171
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” аудиторам забороняється:
Займатись підприємницькою діяльністю. Отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю. Усе вищезазначене.
ЗАПИТАННЯ 172
Нормами Закону України “Про аудиторську діяльність” встановлені наступні вимоги до аудиторської фірми:
Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді має бути не менше 30 відсотків. Керівником аудиторської фірми може бути не аудитор. Юридична особа може має статус аудиторської фірми при дотриманні усіх вищевказаних вимог.
ЗАПИТАННЯ 173
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” замовниками на проведення аудиту суб’єкта господарювання має право виступити:
Кредитори, інвестори суб’єкта господарювання. Лише даний суб’єкт господарювання. Засновники суб’єкта господарювання. Всі вищевказані особи.
ЗАПИТАННЯ 174
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту:
Є обов’язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями. Є обов’язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями через 10 днів після їх реєстрації Міністерством юстиції України. Мають рекомендаційний характер для підприємств, установ та організацій. Аудиторська палата України не має права затверджувати норми та стандарти аудиту.
ЗАПИТАННЯ 175
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний:
Отримувати необхідні пояснення від керівництва та працівників замовника лише в письмовій формі. Залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю. Не обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт , які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг. Повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та звітності.
ЗАПИТАННЯ 176
До Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, згідно Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, включаються:
Аудитори, незалежно від їх державної реєстрації, як підприємці. Будь – які юридичні особи, в назві яких зазначено “аудиторська фірма”. Аудитори, зареєстровані відповідно до чинного законодавства як фізичні особи – підприємці, і мають чинний сертифікат аудитора. Усі вищевказані суб’єкти.
ЗАПИТАННЯ 177
Згідно вимог чинного законодавства, аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитись аудиторами, які:
Не мають взаємовідносин щодо права власності з фінансовою установою, діяльність якої перевіряється, не мають заборгованості перед цією установою або іншого конфлікту інтересів. Мають сертифікат аудитора. Внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг. Лише при дотриманні усіх зазначених вище вимог.
ЗАПИТАННЯ 178
Згідно Закону України „Про аудиторську діяльність” аудит проводиться на підставі:
Рішень державних виконавчих органів. Погодженого з замовником листа-зобов’язання. Договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).
ЗАПИТАННЯ 179
Згідно Закону України „Про аудиторську діяльність” припинення чинності сертифіката аудитора здійснюється:
За рішенням Ради Спілки аудиторів України у випадку встановлення низької якості аудиторських перевірок. На підставі рішення Аудиторської палати України у разі наявності скарг замовників. На підставі рішення Аудиторської палати України у випадку систематичного чи грубого порушення аудитором чинного законодавства, встановлених норм та стандартів аудиту. За рішенням судових органів.
ЗАПИТАННЯ 180
Згідно Закону України „Про аудиторську діяльність” не забороняється проведення аудиту господарюючого суб’єкта:
Аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб’єкта, що перевіряється. Аудитором – працівником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб’єкта, що перевіряється. Аудитором, що є консультантом з оподаткування господарюючого суб’єкта, що перевіряється. Аудитором – працівником господарюючого суб’єкта, що перевіряється.
ЗАПИТАННЯ 181
Одержання знань про бізнес клієнта:
Здійснюється аудитором лише на етапі попереднього планування. Є безперервним та сукупним процесом збирання і оцінювання інформації на всіх стадіях аудиторської перевірки. Не є важливим для планування аудиторської перевірки. Не регламентується міжнародними стандартами аудиту.
ЗАПИТАННЯ 182
Згідно МСА відповідальність за підготовку та надання фінансових звітів покладається на управлінський персонал замовника, тим часом, як аудитор несе відповідальність за:
Збирання аудиторських доказів. Дотримання етичних принципів. Оцінку аудиторського ризику. Формування та висловлення думки стосовно фінансових звітів.
ЗАПИТАННЯ 183
До аудиторських процедур не відноситься
Спостереження. Планування . Перевірка. Запит і підтвердження.
ЗАПИТАННЯ 184
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, визначені цим законом, зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність:
До 20 лютого наступного за звітним року. До 30 квітня наступного за звітним року. Не пізніше 1 червня наступного за звітним року. Не пізніше 30 вересня наступного за звітним року.
ЗАПИТАННЯ 185
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” правила документообороту і технологія обробки облікової інформації, додаткова система рахунків і регістрів аналітичного обліку затверджуються:
Міністерством фінансів України. Підприємством самостійно. Методологічною радою з бухгалтерського обліку. Ніким не затверджуються
ЗАПИТАННЯ 186
Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду визначеного П(С)БО №1, то:
Такий фінансовий звіт не може розглядатися аудитором як достовірний. Складання такого фінансового звіту буде суперечити вимогам П(С)БО. Причини і наслідки подання такого фінансового звіту повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. За оприлюднення такого звіту на відповідальні особи буде накладено адміністративний штраф.
ЗАПИТАННЯ 187
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом:
Міністерства юстиції України Аудиторської палати України Міністерства фінансів України Спілки аудиторів України
ЗАПИТАННЯ 188
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні господарюючому суб’єкту України підлягає:
Затвердженню Аудиторською палатою України Затвердженню Міністерством фінансів України Погодженню господарюючим суб’єктом Підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором
ЗАПИТАННЯ 189
Згідно Положення про сертифікацію аудиторів особи, які не склали другий етап кваліфікаційного іспиту, мають право на повторне складання іспиту без обмеження річним терміном за умови, якщо їх екзаменаційна робота була оцінена:
Не менше 20 балів Не менше 30 балів Не менше 40 балів Не менше 60 балів
ЗАПИТАННЯ 190
Яке з відомств згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” не наділене правом делегувати своїх представників до складу Аудиторської палати України?
Міністерство юстиції України Національний банк України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Державний комітет статистики України
ЗАПИТАННЯ 191
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність”, який орган уповноважений вести Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги?
Міністерство фінансів України Рада Спілки аудиторів України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Аудиторська палата України
ЗАПИТАННЯ 192
Згідно Закону України „Про аудиторську діяльність” Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги:
При умові, що в її складі працює не менше трьох фахівців За наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат При умові, що її статутний капітал сформовано виключно грошовими коштами За наявності дозволу Міністерства фінансів України
ЗАПИТАННЯ 193
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” за неналежне виконання своїх професійних обов’язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді:
Виключення з членів Спілки аудиторів України Зупинення дії сертифікату на строк до одного року або анулювання сертифікату Зупинення діяльності аудиторської фірми, в якій цей аудитор працює Штрафу
ЗАПИТАННЯ 194
Згідно Закону України “Про аудиторську діяльність” припинення чинності сертифікату здійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України у випадку:
Встановлення неодноразових фактів низької якості аудиторських перевірок Встановлення неодноразових фактів відмови аудитора надати позитивний висновок Відмову аудитора проводити аудит з посиланням на загрозу незалежності Звернення органів слідства з вимогою позбавити аудитора виданого йому сертифікату
ЗАПИТАННЯ 195
Згідно Цивільного кодексу України договір – це:
Юридичний документ, в якому зафіксовані певні права та обов’язки Волевиявлення осіб щодо відчуження певного майна Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків Цивільне зобов’язання, що виникло внаслідок угоди сторін
ЗАПИТАННЯ 196
Згідно вимог цивільного законодавства коли може бути відкликана пропозиція укласти договір (оферта):
Пропозиція укласти договір може бути відкликана в будь-який момент Пропозиція укласти договір не може бути відкликана ні в якому разі Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом Дане питання не регулюється Цивільним кодексом України
ЗАПИТАННЯ 197
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” фінансова звітність:
Становить комерційну таємницю Не становить комерційної таємниці лише для підприємств, фінансова звітність яких підлягає оприлюдненню згідно законодавства Не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством Не становить комерційної таємниці, крім казенних підприємств
ЗАПИТАННЯ 198
Згідно П(С)БО розділ ІІІ Звіту про фінансові результати заповнюється:
Підприємствами усіх форм власності Закритими акціонерними товариствами Акціонерними товариствами, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах Підприємствами державної форми власності
ЗАПИТАННЯ 199
Чи дозволяється здійснювати оцінку вибуття запасів за методом собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)?
Дозволяється діючими П(С)БО Не дозволяється діючими П(С)БО Питання вирішується власником підприємства при затвердженні положення про облікову політику підприємства Питання вирішується власником за погодженням з місцевими органами Державної податкової адміністрації
ЗАПИТАННЯ 200
Які з виплат працівнику згідно П(С)БО не залежать від його майбутньої трудової діяльності?
Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню Гарантовані виплати працівнику Виплати по закінченню трудової діяльності Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню

На головну сторінку На початок сторінки