НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНА
 
             
СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ
Шановні студенти!

Колектив університету сприяє розвитку та формуванню освічених фахівців, здатних постійно оновлювати знання, бути професійно мобільними та швидко адаптуватися в економічній, політичній і соціально-культурній сферах. Майбутнє університету пов'язане з подальшим запровадженням нових технологій навчання. Система тестування студентів має за мету сприяти вдосконаленню освітньо-кваліфікаційних рівнів, формуванню освіченої творчої особистості, а отже створює передумови для швидкого кар'єрного зростання випускників в реальних умовах виробництва та державного управління.

Ректор

Система тестування дозволяє відображати результати тестування в режимі реального часу
     
             
Тест до державного іспиту за фахом
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Наші спонсори:

Ortomed Prosperitas
В. Мальований - поезії
Адаптивний веб-дизайн
Ремонт квартир
Готель "Турист", Полтава
Хімічні продукти
 

Теоретична частина (тестові завдання) до державного іспиту за фахом для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр.
Система тестування надає можливість підготуватись до екзамену. Для цього Вам потрібно натиснути на кнопку "Тест" і відповідати на запитання до тих пір, поки результат не задовольнить Вас. При відповіді на питання тесту немає ніяких обмежень щодо часу, відведеного на відповіді. Результати тестування система повідомляє тільки Вам і ніде не фіксує. В режимі "Екзамен" система формує варіант  із запитань тесту в довільному порядку, а результати заносить в протокол. Для того, щоб отримати доступ до системи тестування в режимі "Екзамен", Вам необхідно мати пароль доступу.
РЕЗУЛЬТАТИ

67%
17%
0%
16%
5
4
3
2
оцінка
     
             
           
Розроблено: Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку" www.tsd.com.ua