Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Розкручування сайту, вихід на першу сторінку пошукових машин

Партнери консалтингової фірми "Технології Сталого Розвитку"

 • Персонал фірми в процесі тренінгу визначив, що вентилятори фірми « EBM-Індастріз Україна» забезпечують додаткові переваги для клієнта

  EBM-индастриз Украина

  Молоде підприємство зі 100% німецьким капіталом, офіс якого розташований у м. Києві, з кожним днем набирає обороти, завойовує лояльність усе більшої кількості клієнтів. В жорсткої конкуренції з виробниками дешевих вентиляторів важливо уміти визначити переваги, що клієнт одержує, купуючи продукцію фірми.

  Аналіз ситуації на ринку показує, що окремо узята ціна вентилятора, як один з чотирьох інструментів маркетингу, далеко не завжди відіграє визначальну роль для клієнта. Важливо навчитися використовувати й інші інструменти маркетингу, такі як товар, просування і місце. Якщо комп'ютер коштує близько 5000 гривень, то важливим параметром комп'ютера вважається його надійність і малошумність. Клієнт готовий платити більше за те, щоб його комп'ютер був не тільки менш шумним, але і більш надійним. Персонал фірми в процесі тренінгу визначив, що вентилятори фірми «EBM-Індастріз Україна» забезпечують додаткові переваги для клієнта. Внесення коректив у маркетингову стратегію сприяло збільшенню продажв.

 • Правильне складання ціни вимагає перегляду традиційно сформованих підходів до ціноутворення

  Деревообробний завод (ДОЗ)

  Номенклатура виробів підприємства нараховує десятки найменувань. Правильне складання ціни по кожній позиції, визначення маржинального доходу по окремо узятому виробі вимагає перегляду традиційно сформованих підходів до ціноутворення. На перше місце виступає максимально адресне віднесення витрат і виключення переносу перемінних витрат у постійні (електроенергія, газ, тепло).

 • Адресація витрат надає інформацію про те, що окремі вироби мають негативний маржинальний доход і потрібна негайна реакція: необхідно або підвищувати ціну, або знімати виріб з виробництва. Можлива ситуація, коли на потенційно прибуткові вироби шляхом віднесення на їхнє виробництво не властивих їм витрат, завищується ціна і ці вироби не можуть конкурувати на ринку. Адресація витрат дозволяє "реабілітувати" такі товари і збільшувати продаж.

 • Перегляд цін на основі мінімізації накладних витрат за рахунок точної їхньої адресації дозволяє одержати швидкий економічний результат.

 • Ціль тренінгу - зменшити плинність кадрів, збільшення якості продукції

  Фірма "Супра Ltd"

  Фірма має у своєму складі два підрозділи, що займаються різними видами діяльності. Перший підрозділ займається продажем автомобільних шин, інший – виробництвом виробів з металу. Разом з тим, незважаючи на несхожість, обидва підрозділи мають одну загальну особливість: діяльність одного й іншого спрямована на задоволення нужд і потреб клієнтів. Як відомо, клієнти поділяються на дві категорії: зовнішні і внутрішні.

  У діючій організації зміни корпоративної культури в напрямку орієнтації на клієнта повинні відбуватися поступово. Крім того, менеджери середньої ланки не можуть наодинці впливати на зміни в корпоративній культурі; вони повинні мати тотальну підтримку з боку головного керуючого фірми, а також інших вищих керівників. У процесі тренінгів, використовуючи метод мозкового штурму, були виявлені напрямки, робота на яких вимагає вдосконалення.

  Наприклад, разом з менеджерами фірми, у тому числі і з вищим керівництвом, було визнано необхідним застосувати філософію і прийоми маркетингу не тільки до зовнішніх, але і до внутрішніх клієнтів (робітників, службовців). Були ідентифіковані нужди і потреби внутрішніх клієнтів, а потім намічені заходи для їх задоволення. Ціль такого підходу - зменшити плинність кадрів, збільшення якості продукції. Спільний аналіз показав, що концепція маркетингу добре підходить для рішення позначених проблем. Застосовуючи таку концепцію в повсякденній діяльності, фірма досягає свої цілей, зовнішні і внутрішні клієнти задовольняють свої потреби.

 • ПриватБанк піклується про підвищення кваліфікації банківських службовців

  Полтавське ГРУ Приватбанк

  Важко завоювати лідируючі позиції на ринку банківських послуг, але ще сутужніше ці позиції удержати. Досить сказати, що на відносно невеликому географічному та енономічному просторі міста Полтави оперує десятки банків, кількість яких з кожним роком зростає.

  <

  В нових умовах підсилюється не тільки конкуренція, але й появляються нові можливості подолання перешкод. ПриватБанк постійно піклується про підвищення кваліфікації банківських службовців, шукає нові засоби ефективної реклами. Потужна корпоративна система навчання залишається відкритою для використання зовнішнього досвіду. Це дозволяє залучати досвідчених консультантів у сфері маркетингу і збагачувати власний досвід шляхом приєднання сучасних знань і досвіду консалтингових фірм.

  Двостороння модель комунікації, вербальна і невербальна комунікація, сучасні засоби реклами, шкала оцінки якості сервісу - все це і багато іншого з інтересом сприймали молоді, перспективні працівники банку на тренінгах консалтингової фірми "Технології Сталого Розвитку".

 • Залучення досвідчених консультантів - ефективний і відносно недорогий спосіб залишатися на плаву

  "Інформаційно-просвітницький центр "ЛАСПІ"

  У сфері малого бізнесу навантаження на керівника фірми зростає багаторазово. Часті зміни в податковому законодавстві, радикальні зміни в організації бухгалтерського обліку, введення в чинність нового Закону про пенсії вимагає від керівництва фірм витрат величезних часових і матеріальних ресурсів.

 • Одночасно з цим зростає конкуренція на ринку інформаційно-просвітницьких послуг. Залучення досвідчених консультантів для аналізу поточної ситуації, перевірки документації на відповідність останнім вимогам Закону - ефективний і відносно недорогий спосіб залишатися на плаву. Заощаджується час, що використовується на удосконалювання бізнесу та пошук нових ринків збуту послуг.

 • Вкладення грошей у навчання персоналу набагато більш перспективний і економічно вигідний спосіб забезпечення конкурентноздатності продукції пивзаводу, чим реклама

  Полтавський пивзавод

  Відомо, що реклама в пресі, на радіо і телебаченні - досить дорогий захід. Одночасно з масовим використанням реклами, спостерігається одноманітність у виборі маркетингових стратегій підприємствами, що виробляють пиво. Керівники відділу маркетингу Полтавського пивзаводу, що пройшли тривале стажування на батьківщині Закону про пиво, розуміють, що реклама лише один з багатьох і часто не найефективніший інструмент маркетингу.

  В умовах високої конкуренції істотна відчутна відмінність продукції Полтавського пивзаводу може бути створена навченим сучасним знанням у сфері маркетингу персоналом. Вкладення грошей у навчання персоналу набагато більш перспективний і економічно вигідний спосіб забезпечення конкурентноздатності продукції пивзаводу, чим реклама.

  Використовуючи прийоми маркетингу, можна знайти способи, як виділити власну продукцію з ряду аналогічної, як краще ідентифікувати потреби клієнтів і задовольнити їх, тим самим, забезпечити конкурентні переваги продукції Полтавського пивзаводу.

 • Семінари з залученням фахівців консалтингової фірми, дозволяють не тільки одержати об'єктивну інформацію про стан ринку, але і побачити перспективи

  Полтавський лікеро-горілчаний завод

  Ситуація на ринку лікеро-горілчаних виробів має ряд особливостей: по-перше, величезна кількість горілки (по оцінках близько 50%) виробляється в тіні; по-друге, чисельність населення Полтавської області згідно даним Державного комітету статистики України знизилася за останні два роки майже на 40 тисяч чоловік; у третіх, масований наступ виробників з інших регіонів привели до того, що в 2002 році Полтава виробила тільки 66% лікеро-горілчаних виробів від обсягів реалізованої в області продукції.

  ї

  Одночасно з цим, є області, що у кілька разів більше виробляють продукції, чим реалізується в їхніх же областях. Без зміни маркетингової стратегії в діяльності Полтавського ЛГЗ не обійтися. Об'єктивні фактори, про які йшла мова вище, плюс зміни у світогляді населення (у Полтавській області росте кількість релігійних громад) вимагають пошуку резервів на основі маркетингового як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту.

 • Семінари з залученням фахівців консалтингової фірми, дозволяють не тільки одержати об'єктивну інформацію про стан ринку, але і побачити перспективи, що, безумовно, корисно при побудові ефективної маркетингової тактики і стратегії.

 • Формування самосвідомості населення щодо важливості використання альтернативних джерел енергії

  Інститут післядипломної освіти

  Громадськість Полтавського регіону турбують проблеми глобального потепління клімату. Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку" одним з напрямків своєї діяльності вважає проведення консультацій і розробку практичних рекомендацій у сфері використання альтернативних джерел енергії. Учителі фізики зацікавилися Web-сайтом "Сонячна енергія в Україні" , розробленої КФ "Технології Сталого Розвитку".

 • На семінарах на тему "Енергія сонця в Україні. Реалії і перспективи розвитку", присвячених представленню сайта, демонструвалася кепка з мікровентилятором, що приводиться в рух енергією сонця, і дитяча іграшка - револьвер. Що спільного між цими предметами і що відрізняє їх? Присутні на семінарі учителі фізики Полтавської області знайшли, на наш погляд, правильну відповідь. Обидва предмети - іграшки. Один демонструє можливість перетворення енергії сонця в корисну роботу, а інший - один з видів зброї. Різниця в тім, що перша іграшка відсутня в магазинах, а інша або подібні їй представлені самим широким чином.

 • Ніхто з присутніх не сумнівався в тому, що будь-яка дитина змогла б назвати другий предмет - револьвер, його призначення і спосіб застосування, і ніхто з дітей не зміг би назвати перший. З цього починається формування самосвідомості населення щодо важливості використання альтернативних джерел енергії. Від того, які іграшки ми, дорослі, пропонуємо нашим дітям, тим самим, формуючи світогляд дітей і дорослих, залежить майбутнє нашої країни.

 • Україна Ltd

  Відома в місті Полтаві фірма-виробник меблів і столярних виробів завжди приділяла велике значення маркетингові у своїй діяльності. Перевага віддавалася наступним концепціям маркетингу: концепції удосконалення товару, концепції удосконалення виробництва, концепції інтенсифікації комерційних зусиль.

 • Однак, жорсткість боротьби за клієнта привела до розуміння того, що необхідно перебудовувати маркетингову стратегію. У процесі тренінгу з фахівцями фірми проведено аналіз минулих маркетингових стратегій, проаналізовані як достоїнства так і недоліки кожної з них.

 • Разом з фахівцями фірми була обґрунтована необхідність використання іншої концепції - концепції маркетингу. Іншими словами, діяльність фірми необхідно фокусувати на ідентифікацію потреб споживача, оцінку обсягів ринку, а потім на організацію роботи по задоволенню потреб клієнтів одночасно з досягненням цілей організації. Такий підхід ґрунтується на розумінні того, що продаж не залежать від агресивних спроб продати, а, швидше за все, ґрунтуються на рішенні покупця купити товар.

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього