Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Розкручування сайту, вихід на першу сторінку пошукових машин

Нові умови господарювання

 • Нові умови господарювання українських підприємств, високі вимоги, що їх задають внутрішні й зовнішні ринки, жорстка конкуренція роблять ультимативними вимоги щодо зміни техніко-технологічного стану виробництв, організації праці, структури і способів управління, асортименту, якості й собівартості продукції, темпів її оновлення..

Інвестиційний процес

 • Питанням підвищення ефективності інвестиційного процесу на підприємствах промисловості в умовах трансформаційної економіки необхідно постійно приділяти увагу вищій та середній ланкам менеджменту.

Управління витратами

 • Склад витрат підрозділів і порядок їх планування, елементи й калькуляційні статті витрат, прямі і непрямі, змінні й постійні витрати підрозділів, регульовані і нерегульовані витрати.

Системна трансформація підприємства

Ефективні управлінські рішення, що підвищують якість продукції, ріст продаж

Системну трансформацію повинні пройти всі підприємства, що претендують на місце під сонцем. Але вона вимагає професійного керування реформами, інакше великий потік змін може викликати колапс. Для придбання досвіду і знань необхідний час, якого у сучасних суворих умовах конкуренції, росту цін на енергоносії просто катастрофічно не вистачає. Упущений час може для багатьох означати втрату грошей.

Ми допоможемо Вам не упустити шанс і наблизити успіх. Власні розробки пройшли апробування протягом останнього років у реальних умовах на конкретних підприємствах. У результаті пропонованих ефективних управлінських рішень поліпшується якість продукції, ростуть продажі, підвищується продуктивність праці, зростає лояльність клієнтів.Нові розробки консалтингової фірми "Технології Сталого Розвитку " покладені в основу оригінальної системи економічного аналізу підприємства. Ми аналізуємо, вирішуємо проблеми, відповідаємо на питання:

 • Ринкова орієнтація фірми, проблеми і перспективи.
 • Нові підходи до ціноутворення. Як визначити ціну виробу (послуги) в умовах збиткового виробництва?
 • Шляхи підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів.
 • Як скласти баланс коштів підприємства?
 • Шляхи збільшення ефективності використання фінансових ресурсів.
 • Збільшення ефективності використання заробітної плати – запорука успіху.
 • Діаграми, розрахунки, алгоритми в EXCEL.
 • Два методи аналізу структури витрат.
 • Упровадження системи "нуль відсотків" накладних витрат, значення її для правильного ціноутворення і забезпечення прибутковості підприємства.
 • Налагодження управлінського обліку в точках максимального плину (використання) ресурсів.
 • Індекс прибутковості (збитковості) виробу.
 • Як визначити, чи потрібні вам інвестиції, чи ви можете виступати інвестором самі?
 • Складання алгоритмів розрахунку основних техніко-економічних показників підприємства.
 • Як розробити комплекс заходів щодо поліпшення роботи підприємства на основі економічного аналізу роботи підприємства.
 • Методичне керівництво по реалізації заходів щодо поліпшення роботи підприємства.
 • Контроль достовірності інформації.
 • Що таке "Принцип "Титаника"? Як уникнути його долі?

Як реорганізувати інформаційну систему, підняти рівень комп'ютеризації, реорганізувати організаційну структуру підприємства, переглянути організацію оплати праці, поставивши розмір оплати в залежність від обсягу продаж, створити нову систему оціночних показників?

Як виділити центри формування витрат і прибутку, розробити програми зниження витрат, переглянути систему розподілу умовно постійних витрат, організувати інноваційну діяльність, створити відповідний імідж підприємства?

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього