ПРИКЛАД НАУКОВОГО ПРОЕКТУ

Розроблено Проект виробництва сонячних батарей, мета якого - поглиблення обробки кремнію аж до одержання енергетичних установок, що дозволить не менш чим у 10 разів збільшити доход від експорту сировини - кремнію, створити робочі місця, підтримати електронну, склянну, хімічну й інші галузі промисловості.

Експортувати можливо буде матеріали і готові вироби, що практично поза системами експортуватися не мають шансів: скло, хімічні матеріали, діоди, транзистори, тиристори, що комплектують системи, матеріали електронної техніки.

РИНКИ ЗБУТУ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

Ринок збуту сонячних батарей умовно можна розділити на наступні групи: 1. Потужні енергетичні установки наземного базування. Це самий об'ємний і динамічний ринок (див. табл 1). Обсяг виробництва в 2003 році очікується на рівні 200 МВт тільки в Німеччині. 2. Енергетичні установки космічного базування. Українські космічні апарати, в основному, комплектуються російськими сонячними батареями, вартість яких у великій мірі визначає вартість космічного апарата. 3. Енергетичні установки локального застосування: живлення радіоапаратури, телефонів-автоматів, буїв, касових апаратів на платних автостоянках, освітлювачі зупинок автотранспорту, зарядка акумуляторів автомобілів і т.д.

Таблиця 1

Світове виробництво фотоперетворювачів/модулів побутового та промислового призначення

1994-2002 (MW). Джерело: PV News, Vol. 22, No. 3, 2003

Регіон PV виробництво по рокам (MW)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Японія
16.5 16.4 21.2 35.0 49.0 80.0 128.6 171.22 251.07
Європа
21.7 20.1 18.8 30.4 33.5 40.0 60.66 86.38 135.05
США
25.64 34.75 8.85 51.0 53.7 60.8 74.97 100.32 120.6
Інші
5.6 6.35 9.75 9.4 18.7 20.5 23.42 32.62 55.05
Всього
69.44 77.6 88.6 125.8 154.9 201.30 287.65 390.54 561.77

Основний матеріал, що необхідний для виробництва сонячних батарей - кремній, випуск якого в Україні ще можливо відновити в колишніх розмірах. Кремнієві фотоперетворювачі домінують і будуть домінувати на ринку ще 10-20 років, тому доцільно роботу вести по двом напрямках одночасно - по кремнію і по плівковим фотоперетворювачам. Уже сьогодні є наукові і практичні розробки українських вчених і виробничників, що при відносно невеликих початкових витратах можуть дати без перебільшення фантастичний результат. Це, насамперед, плівкові фотоперетворювачі на основі CuInSe2, CdTe і полімерній основі, технологія яких уже сьогодні реальна і може дати практичний результат. При використанні плівкових фотоперетворювачів у великих маштабах ціна на електроенергію буде нижче звичайної.

Таким чином, проект базується на реальних вітчизняних розробках і досягненнях, має міцний фундамент і перспективу.

Якщо мати на увазі, що сонячні батареї можливо виробляти на експорт, а первинні витрати окупаються протягом першого року промислового виробництва, то цей проект можна віднести до ряду найбільш привабливих для інвестицій як вітчизняних так і іноземних.

Етапи впровадження проектів в Україні:

 • Одержання інвестицій і іноземних технологій виробництва кремнієвих сонячних батарей. Необхідність іноземних інвестицій обґрунтовується тим, що це дозволить заощадити час і дасть можливість не втратити існуючий вітчизняний потенціал кремнієвого виробництва.
 • Розгортання виробництва сонячних батарей на основі кремнію із середньорічним обсягом 100 млн. $ протягом трьох років.
 • Організація виробництва плівкових фотоперетворювачів (на основі CuInSe2, CdTe) на базі вітчизняних розробок.
 • Організація виробництва сонячних батарей з використанням концентраторів.
 • Розгортання виробництва сонячних батарей до 1000 МВт у рік загальною вартістю 1000 млн.$. Така кількість сонячних батарей дозволить заощаджувати 20 млн. тон умовного палива в рік.

Аналіз поточної ситуації показує:

 • Незважаючи на те, що в Україні було зосереджено близько 10% світових потужностей по виробництву кремнію, на сьогоднішній день кремнію, що задовольняє вимогам виробництва сонячних батарей, насамперед за ціною, немає. Його просто купити не можна, тому що такий кремній завозиться в Україну, і називають його давальницькою сировиною.
 • Цінові параметри українського кремнію відповідають світовим ціновим параметрам. Причина, на наш погляд, одна - низька ефективність виробничих структур, що склалися історично.

  Висновки:

 • Очевидно, що масштабний випуск сонячних батарей в Україні можливий тільки при створенні об'єднання в межах України, що охоплює всі цикли виробництва: від одержання металургійного кремнію до випуску фотомодулів. Уся справа в тому, що традиційно склалося так, що максимальні витрати при виробництві сонячних батарей складаються при виробництві кремнію, а позитивний фінансовий результат одержують при виробництві фотомодулів. У цілому економічно ефективне виробництво може бути збитковим на окремих його етапах. Вихід один - інтеграція по-совдеповськи роз'єднаних підприємств.
 • Необхідно провести ретельний техніко-економічний аналіз стану виробництва кремнію в Україні з використанням сучасних методик аналізу структури ціни. Залучити до виробництва тільки технічно й організаційно обґрунтовані виробничі потужності і мінімально необхідний персонал.
 • Якщо не удасться налагодити виробництво дешевого первинного кремнію (вторинного кремнію в нас просто немає), то необхідно шукати ринки вторинного кремнію, закуповувати і завозити його в Україну.

Забезпечити надійну й ефективну структуру керування, організацію сучасної виробничо-технічної бази, що дозволить здійснити випуск конкурентно-здатної продукції можливо, реалізувавши таку схему:

Ідея > Персонал > Кредит > Технологія > Інфраструктура > Устаткування > Виробництво > Сертифікація > Дистрибуція

У сучасних умовах будь-яке виробництво зможе вижити тільки при одержанні прибутку. Іншими словами, продукцію необхідно продавати. В Україні немає достатньої купівельної спроможності населення, щоб купувати сонячні батареї; будівництво державних великих електричних станцій, що використовують енергію сонця, проблематично через те, що немає достатнього досвіду реалізації таких проектів, немає концепції розвитку сонячної енергетики, немає прецедентів, зрештою, час від поточного моменту до реалізації істотного проекту просто фантастично великий.

Розраховувати необхідно тільки на зовнішній ринок. Щоб вийти на зовнішній ринок, необхідно мати, насамперед, сертифіковану продукцію. Швидко пройти шлях до випуску сертифікованої по стандартах ISO 9001, 9002 продукції можна, використовуючи технології провідних фірм, таких як SOLAREX, SIEMENS, BP SOLAR, UNITED SOLAR SYSTEMS Corp і т.д. У "The European Business Directory" можна знайти адреси десятків компаній, що займаються проблемами виробництва і використання сонячних батарей. Реалізувати вищенаведену схему можливо тільки у випадку, якщо персоналу, що керує проектом виробництва сонячних батарей, буде належати контрольний пакет акцій (50%+1 акція).

Для успішної реалізації проекту необхідно вже на початковому етапі розробити програму зв'язків з громадськістю, суть якої втягнути в сферу підтримки проекту керівників міст, обласних адміністрацій, депутатів, людей з адміністрації Президента України. Без їхньої підтримки розраховувати на кредити, а тим більше на грант уряду, не доводиться.

Приведемо один з можливих варіантів вирішення проблеми. На сьогоднішній день багато підприємств електронної промисловості, у тому числі й у місті Полтаві, виставлені на грошову приватизацію Держкоммайном. Одним з варіантів вирішення проблеми, на нашу думку, міг би бути такий: чому б трохи не змінити процес приватизації і не віддати підприємство під плідну ідею, що в усьому світі розглядається як більша цінність, чим гроші. Ідеї, люди, здатні їх здійснити, матеріальні ресурси в країні є. Україна може і бажає внести свій внесок у вирішення глобальних проблем. Необхідно знайти такі організаційні форми, такі економічні і фінансові рішення, що дозволили б з'єднати в єдине ціле весь розрізнений потенціал.

Аналізуючи поточну ситуацію у світі і з огляду на тенденцію економічного росту, що намітилася в Україні, автори Проекту вважають, що наступив час для реалізації такого роду проектів.


[Головна]