Україна і світова сонячна енергетика

Основні потужності (більше 60%), а за деякими оцінками більше 80%, у колишньому СРСР по виробництву кремнію були і залишаються в Україні. В Україні зосереджено 10% (десять відсотків!) світових! потужностей, відсоток завантаження яких на сьогоднішній день незначний. Це такі підприємства як: Донецький хіміко-металургійний завод; Запорізький титано-магнієвий комбінат; Світловодський завод чистих металів. Проте, багато тон кремнію щомісяця експортується, що не може не позначитися на рівні цін на цей матеріал, а як результат - практична відсутність економічної вигоди від експорту сировини по своїй природі енергоємкої, наукомісткої і дорогої.

Значення і перспективи реалізіції проектів по організації виробництва сонячних батарей в Україні і місті Полтаві

В даний час у світі визнається один дефіцит - дефіцит енергії. Зростання добробуту країн, що розвиваються, а, отже, збільшення споживання енергії до рівня використання її в розвинутих країнах неминуче веде до зростання цін на традиційні копалини - нафту, газ, вугілля і до дуже швидкого виснаження наявних запасів.

Виробництво сонячних батарей у світі хоча і набуло високу динаміку, але ці обсяги не настільки значні, щоб скласти реальну конкуренцію відомим способам генерування енергії. Світова громадськість, розуміючи реальність загрози глобального потепління, вживає рішучих заходів по скороченню викиду в атмосферу продуктів згоряння викопного палива. Кожна країна протягом наступних ряду років зобов'язана знизити викиди в атмосферу. Протягом двох тижнів наприкінці 2000 року більш 180 держав, що взяли участь у Шостій конференції держав з питань охорони клімату в Гаазі, обговорювали методи подолання потепління на земній кулі. Відомо багато прикладів успішного використання альтернативних екологічно чистих джерел енергії для виробництва тепла, електрики, виконання механічної роботи. Це - вітроенергетика, сонячні теплові колектори, сонячні батареї.

Анонсований у червні 1997, проект Мільйон Сонячних Дахів (MSRI) - ініціатива по установці систем сонячної енергії на одному мільйоні споруд США до 2010 року. Ініціатива включає два типи сонячної технології: сонячні електричні системи (чи photovoltaics), що виробляють електрику від сонячного світла і сонячні теплові системи, що вироблять теплоту для одержання гарячої води, опалення приміщень, чи нагрівають воду в басейнах. Міністерство енергетики США через свої Регіональні Офіси зосереджує зусилля на національній і локальній участі будівельної промисловості, інших федеральних агентств, локальних і урядових організацій, постачальників комунальних послуг, виробників і постачальників енергетичних послуг, промисловості сонячної енергії, банківських установ і неурядових організацій, щоб усунути ринкові бар'єри до широкого використання сонячної енергії. Ініціатива Мільйон Сонячних Дахів не направляє чи керує діями держави й учасників програми, і при цьому не забезпечує фінансуванням, щоб проектувати, купувати чи встановлювати системи сонячної енергії. Замість цього, Ініціатива Мільйон Сонячних Дахів з'єднує можливості Федерального уряду з ключовими національними підприємцями й організаціями і фокусує їх на створенні стійкого ринку для використання сонячної енергії на спорудах. Ініціатива Мільйон Сонячних Дахів спрямована на:

  • Скорочення виділень, зв'язаних з генерацією енергії. У 2010 році мільйон установлених сонячних дахів на спорудах дозволить знизити виділення двоокису вуглецю в еквіваленті виділень від 850000 автомобілів.
  • Створення високо - технічних будинків. У 2010 році приблизно 70000 нових споруд будуть створені в результаті збільшеного попиту на фотоелектричну, сонячну гарячу воду, і зв'язані системи сонячної енергії.
  • Збереження конкурентноздатної промисловості сонячної енергії США. Підбадьорюючи більш широкий внутрішній ринок для сонячної енергії, Ініціатива зможе допомогти компаніям США відновити їхню конкурентноздатність на світовому ринку.

У 2005 році, фотоелектричний ринок один, як очікується, перевищить $1.5 мільярдів в усьому світі.

У журналі "Німеччина" №6/2000 грудень/січень українською мовою на стор. 6 федеральний міністр екології Ю.Триттин говорить про програму "Фотовольтаїка на 100 тисяч дахів". Мова йде про програму, вартість якої можна оцінити в 2 мільярди доларів США. До цього було відомо тільки про дві програми "1000 дахів" у західних і східних землях

На шляху розширення частки виробництва енергії екологічно чистими джерелами стояли завжди і будуть стояти в майбутньому так звані "закриваючі технології". Могутні ядерні, вугільні, газові, нафтові корпорації роблять і будуть робити все, щоб зберегти свої позиції. А мова йде про трильйони доларів.

На прикладі міста Нью-Йорка можна показати які реальні можливості сонячної енергетики. На територію Нью-Йорка надходить сонячної енергії в два рази більше, ніж її використовується в цьому ж місті на сьогоднішній день.

У світі існують ряд тенденцій у розвитку енергетичної галузі, серед яких дві головні - зменшення негативного впливу на навколишнє середовище і децентралізація енергозабезпечення, без якого важко уявити подальшу демократизацію будь-якого суспільства. Розвиток джерел електричної енергії, що перетворюють безпосередньо енергію сонячного випромінювання в електричний струм, відповідає самим високим вимогам. Основний контраргумент противників - це відносно висока ціна цієї енергії. Але якщо мати на увазі динаміку цін на електроенергію, що виробляється в результаті спалювання палива, чи атомними електростанціями, а також додати не калькульований потенціал загрози навколишньому середовищу і людям від такого виробництва і порівняти з динамікою цін на електроенергію, що виробляється сонячними батареями, то порівняння на користь сонячних батарей.

Пошук в Інтернеті показав наявність декількох українських сайтів, де висвітлюються порушені питання: http://www.climate.org.ua/

http://www.necin.com.ua/netradic_energy/sun/

Пошук фірм у The Europen Business Directory, які займаються проектуванням і розробкою устаткування і технологій по використанню і перетворенню енергії сонця, дав наступні результати:

Таблиця 1

Напрямки технологій Кількість фірм
Плівки, захист від сонця
10
Косметичний догляд - устаткування
227
Покрівельні матеріали, захист від сонця
9
Джерела енергії, устаткування і системи
149
Сонячні батареї
46
Інші компанії, що мають відношення до сонячних проблем
6
Захист від сонця інтер'єру і фасадів
724

Географічний добір

Таблиця 2

Назва держави Кількість фірм Назва держави Кількість фірм
Австрія
74
Німеччина
560
Бельгія
82
Норвегія
5
Великобританія
180
Польща
16
Греція
13
Португалія
14
Данія
41
Словенія
1
Єгипет
1
Туреччина
1
Ірландія
11
Угорщина
1
Іспанія
64
Фінляндія
15
Італія
272
Франція
217
Люксембург
7
Швейцарія
69
Нідерланди
82
Швеція
21

Як видно, у списку майже не представлені фірми із СНД, не представлена в ньому і Україна. Така ситуація вимагає змін. Україна може і повинна зробити свій внесок у вирішення глобальних проблем зміни клімату.


[Головна]