Шляхи подолання бар'єрів

Причиною відсутності прогресу в широкому впровадженні технологій перетворення енергії сонця в електричну, теплову, механічну, на наш погляд, є та обставина, що суспільство не має достатнього рівня самосвідомості для розуміння і вирішення цієї проблеми. Необхідно постійно і наполегливо домагатися зміни самосвідомості українців, щоб могли піти перетворення, широке впровадження енергозберігаючих технологій, розвиток і використання альтернативних джерел енергії.

У той же самий час, у вузах і школах полтавського регіону недостатньо програм, що могли б допомогти студентам і школярам в освоєнні знань, необхідних для успішної реалізації енергозберігаючих технологій.

Вже сьогодні, не чекаючи вказівок керівних органів, можна проводити факультативні заняття, на яких необхідно розглядати проблеми, висвітлені на цьому сайті.

Професор Debra Rowe, Ph.D. з Oakland Community College говорить, що сьогодні не можна вважати освіту повною, якщо студенти не вивчають програм по використанню альтернативних джерел енергії.

На прикладі США, ми бачимо, що існують школи Seaholm High School, коледжі Baker College, де по спеціальним програмам школярі і студенти навчаються азам і практичному застосуванню сонячних батарей, що перетворюють сонячне світло безпосередньо в електричну енергію.


[Головна]