Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Розкручування сайту, вихід на першу сторінку пошукових машин

Анализ управленческих подходов

Директор фірми "Ескалер" Ігор Буланний знайомиться з результатами аналізу продуктивності праці столярів
  • Директор фірми "Ескалер" Ігор Буланний знайомиться з результатами аналізу продуктивності праці столярів.

Техніко-економічний аналіз

Єдино вірний спосіб для компанії залишатися на плаву – періодично піддавати аналізу власну систему функціонування

Економічний аналіз

На основі результатів аналізу необхідно розробляти заходи для коректування економічних і управлінських підходів, переглядати принципи організації процесу навчання персоналу.

Консалтингова фірма "Технології Сталого розвитку" на підставі власних практичних і випробуваних методів і прийомів спеціалізується на проведенні дослідження (комплексного аналізу) фінансово-господарської діяльності Замовника, включаючи управлінську сферу (прийняття і виконання рішень, кадрова політика, структура керування підприємством і т.п.).

На підставі аналізу розробляються усні і письмові рекомендації з питань поліпшення ефективності управлінської політики, по методам роботи з персоналом і т.д. У процесі співробітництва Замовникові надається необхідна допомога в складанні і реалізації поточних і перспективних бюджетів (фінансових планів) у відношенні Замовника як юридичної особи в цілому, так і по конкретних акціях і заходам. Проведення аналізу і реалізація рекомендацій сприяє зниженню операційних і інших витрат, збільшенню прибутку Замовника.

Консалтингова фірма "Технології Сталого розвитку" за бажанням Замовника бере участь у прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій, ціль яких - підвищення ефективності менеджменту. У процесі аналізу діяльності як власної, так і інших фірм, стало очевидним, що для ефективного керування підприємством необхідно налагодити управлінський облік (іншими словами, налагодити потік управлінської інформації), оскільки ціль бухгалтерського обліку – забезпечити правильну сплату державі податків з підприємств.

Управлінський облік

В управлінський облік, що організований за іншою схемою, чим бухгалтерський, останній входить у нього складовою частиною. Бухгалтерський облік побудований на обліку того, що дав нам клієнт, але сам клієнт – єдине джерело доходу, залишається за межами обліку.

Мета налагодження управлінського обліку:

1. Визначити інформацію для ціноутворення. В основі сучасних принципів визначення ціни, а, отже, одержання вигоди, покладена так звана «Система «Нуль відсотків накладних витрат», іншими словами, система обліку перемінних витрат, яка дозволяє уникнути «Ефекту «Титаника» при освоєнні випуску нових і випуску вже освоєних товарів, послуг і продуктів. Досвід показує, що на ті самі товари на одній і тій же фірмі ціна може відрізнятися в 2-3 рази.

2. З'ясувати наявність маржинального доходу по кожному товару, послузі, продуктуі окремо, використовуючи згадану вище систему. Необхідність визначення маржинального доходу по кожному виробу, товару, послузі, продукту обґрунтовується наступними факторами:

  • традиційно для розрахунку поточної ціни використовуються середні відсотки накладних витрат, отримані за результатами діяльності за минулий період;
  • не точно визначені перемінні витрати на виробництво товару або послуги;
  • часто для зручності і спрощення обліку витрат перемінні витрати переводяться в розряд постійних.

На практиці виявляється, що окремі товари просто необхідно знімати з продажу, або виробництва, або необхідно підвищувати на них ціну. У будь-якому випадку, такий підхід дає негайний результат.

3. Налагодити облік інформації про клієнта (старий, новий клієнт), кількість нових клієнтів, втрата старих клієнтів. Одержати інформацію про те, вигідний чи не вигідний клієнт.

4. Провести розрахунок продуктивності праці (на даному етапі мова йде про продуктивність праці виробничого, управлінського і персоналу сфери маркетингу і збуту). Наша фірма розробляє методики визначення продуктивності праці, пропонує схеми планування, обліку, аналізу й оцінки праці персоналу. Досвід показує, що такий підхід дає швидкий відчутний ефект.

Робота з Замовником будується на договірній основі при дотриманні строгої конфіденційності.

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього